ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА bigday.bg

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! 

Настоящите общи условия регламентират взаимоотношенията и условията за ползване на сайта bigday.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба. За по- кратко по нататък доставчикът на услуги bigday.bg ще бъде наричан ДОСТАВЧИК, а ползвателят на услугата- КЛИЕНТ.

 

 • Възможно е някои продукти, които са маркирани като “налични” реално да не са налични. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да се свърже с потребителя до 24 часа, за да го осведоми или да даде срок за доставка.
 • Снимките са с илюстративен характер.
 • В зависимост от вашето мобилно устройство, характеристиките на неговия дисплей, е възможно да има лека разлика в нюанса на цвета на продуктите от тези на снимката и реалния цвят на продукта на живо.
 • Всички цени в сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси и са валидни за момента на публикуването им като ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да ги променя без предупреждение. Клиентът заплаща цената, която е била в момента на покупката.

Поръчка

Може да направите поръчка чрез сайта и бутона “КУПИ”, чрез онлайн чата ни или по телефон посочен в раздел Контакти. При поръчка може да се регистрирате или да поръчате като гост без вашите данни да се запазят при нас.

При поръчка клиентът е длъжен да предостави:

 • Две имена(Име и Фамилия)
 • Валиден български телефонен номер
 • Точен адрес за доставка
 • Област(важно, когато доставката ще бъде до по малки населени места)
 • Офис на куриер(ако желае доставката да бъде извършена до офис на куриер).

Посочване на неверни или непълни данни прави поръчката невалидна и тя няма да бъде доставена. След като заявите вашата поръчка възможно е да ви потърсим на посочения телефон, за потвърждение или доуточнение.

При финализиране на поръчка КЛИЕНТЪТ се съгласява с Условията за ползване на сайта, както и с политиката за използване на лични данни.

Изработка

Към изработване на персонализиран продукт се пристъпва само след изрично писмено потвърждение на клиента чрез имейл или други канали на комуникация. Срокът за изработка може да варира спрямо сложността и количеството на изработваните продукти.

След потвърждение на поръчката от КЛИЕНТА , тя може да бъде отказана или може да се направи промяна само, ако не е започнало изработването и.

Ако КЛИЕНТЪТ желае да направи промяна по дизайна на потвърден и пуснат за изработка проект или вече изработен, КЛИЕНТЪТ  ще трябва да плати за допълнителните артикули изработени с промяната. Повечето пъти това се налага при промяна на място или дата на събитието или грешно подадена информация. При тези извънредни случаи ние не задължаваме КЛИЕНТА да плати цялата сума, а само част от сумата на новите изработени модели.

ВАЖНО!!! НЕ носим отговорност за грешки в подадените текстове като правописни, грешки в имената, място на събитието, грешна дата и т.н.  Моля, прегледайте и проверете внимателно информацията и текстовете, които ни подавате.

В случаи, когато получените продукти не съвпада напълно с ПОТВЪРДЕНИЯ от клиента проект за изработка (има пропуски в текста, грешка в дата, имена и т.н) ДОСТАВЧИКЪТ изработва и доставя същите продукти, без КЛИЕНТЪТ да дължи нищо.  При такива случаи не е възможно смяната на продукта с друг модел, ДОСТАВЧИКЪТ изработва и доставя същият модел продукт.

Всички покани се доставят в неокомплектован вид, освен няколко мострени бройки.

Плащане

Плащането се извършва чрез

 • Наложен платеж на куриера, който доставя пратката.

ВАЖНО !!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок bigday.bg няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Доставка

Поръчаните продукти се доставят в цялата страна чрез куриер до адрес на получателя или офис на куриера.

Кога ще бъде пратката при мен?

Срокът за доставка e от 1 до 5 дни в зависимост от продукта и срокът необходим за изработка (ако продуктът е персонализиран). Започва да тече от потвърждението на поръчката от КЛИЕНТА.

Преглед и тест на стоката

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари незабавно да се свърже с нас. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или липсата на някой от придружаващите я аксесоари.

Условия за връщане

Може да върнете продукт до 14 дни след като сте го получили, без да посочвате причина за това. Получените стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи, в противен случай, връщането на стоката става след договаряне на обезщетение за евентуалното намалените на потребителски свойства на стоката. В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка.

Според Чл. 57. (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) от ЗЗП, Правото за връщане не се прилага, ако продуктите са персонализирани т.е. нямате право да върнете продукти специално персонализирани за вас.

Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите имат на разположение формуляра за оплаквания тук. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

[su_accordion][su_spoiler title=“СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

 

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя

[/su_spoiler][/su_accordion]

Права на интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост върху елементите bigday.bg принадлежат на ДОСТАВЧИКА, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. Използването им без изрично разрешение от ДОСТАВЧИКА е забранено и ще бъде потърсена съдебна отговорност

Политика за поверителност

Ние използваме и влaгаме всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо румънско законодателство.

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

 • Обработвани лични данни

  • Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация или др.
  • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
  • Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.
 • Как използваме личните данни

  • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.
  • В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
 • Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

 • Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

 • Цялост и задържане на личните данни

Вашите лични данни се съхраняват докато имате акаунт в eMAG. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

 • „Правото да бъдеш забравен“

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си. Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до privacy@bigday.bg . С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Бисквитки

„Бисквитките“ са малки файлове, състоящи се от букви и цифри, които се запазват на Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство, през което той осъществява достъп до интернет. Тези файлове правят възможно, като цяло, разпознаването на терминала на потребителя и представянето на съдържанието по начин, адаптиран към предпочитанията на потребителя.  Бисквитките гарантират, че потребителите ще си прекарат добре и подпомагат нашите усилия да предоставяме услуги, които са възможно най-добре пригодени към Вас, например относно предпочитанията за онлайн поверителност, кошницата с покупки или подходящи реклами. Също така, те се използват при подготовката на анонимни обобщени статистически данни, които ни помагат да разберем как потребителите се възползват от нашите интернет страници, което ни позволява да подобрим структурата и съдържанието, без да идентифицираме всеки отделен потребител. Бисквитките или другите подобни технологии сами по себе си не изискват лична информация, за да се използва и в много случаи, дори не идентифицират личността на интернет потребителите. Има обаче ситуации, когато личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на бисквитки за улесняване на някои функции на потребителя или да предоставят на потребителя усещане, което е пригодено да неговите предпочитания. Тези данни са шифровани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.

Вие може по всяко време да изтриете бисквитките от настройките на Вашият браузър.

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. При използване на bigday.bg, КЛИЕНТЪТ се съгласява настоящите Общи условия и политика за личните данни.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA И ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА  bigday.bg  С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА bigday.bg, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.